Dansk, Norsk og Svensk Arkiv

Dansk, Norsk og Svensk Filer

Krig, posttraumatisk stress och missbruk

År: 2011

 • En svensk artikelrække fra Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning om hjemvendte soldater.

Veteranhem mötesplats för danska soldater

Hemvändande soldater

Udviklingshæmning og traumer

 • Artikel fra VIPU, Center for Oligofrenipsykiatri
  Hos mennesker med udviklingshæmning ses ofte en øget risiko for svære belastningsreaktioner og udvikling af traumer.
  Der er en nedsat smertetærskel.

PTSD – en overset efterfødselsreaktion.

 • Bachelor fra Jordemoderuddannelsen, University College Syddanmark, Esbjerg
  De færreste forbinder PTSD med en efterfødselsreaktion.
  Undersøgelser fra Sverige og England har påvist at 1,5-6pct. af kvinder som har født vil udvikle symptomer på PTSD.
  Med udgangspunkt i ”Anbefalinger for svangreomsorgen” (2009) og egen erfaring fra klinik ophold finder vi, at der er begrænset fokus på
  hvordan jordemoderen kan forebygge udviklingen af PTSD hos kvinder i forbindelse med fødslen.

Helbredelse af kronisk smertepatient

 • Artikel fra Psykoterapeuten om behandling af en traumatiseret smertepatient med Somatic Experience.

Krigstraume helbredt med musik

 • Temaartikel fra fagbladet "Artisten".
  Kimen blev plantet under et halvanden times langt bombardement i Bosnien i 1994.
  Seks år senere fik seniorsergent Klaus Skindhøj blackout i bilen og diagnosen Post Traumatisk Stress Disorder.
  Han fandt hjælp i terapimusik

Akupunktur som supplementangstbehandling

 • Artikel af Lars Wiinblad om hvordan Akupunktur kan anvendes som supplement i behandlingen for at dæmpe angst og øge udbyttet af terapi.
  Metoden er et muligt alternativ til benzodiazepiner i behandling af angst.

Danskere i krig

 • Artikelrække fra Jyllandsposte i "bogform".
  Et godt belyst billede af de danske soldater i Afghanistan. Før, under og efter.

PTSD hos brand- og redningsfolk

 • Artikel fra "Brandmanden" om når brand- og ambulancefolk bliver psykisk skadet af deres arbejde.

Krigstraumer er en udfordring m.fl.

 • Temarække fra Socialrådgiveren nr.12.

  Hvordan skal krigsveteranen "mødes", hvad kan man gøre for at hjælpe m.m.

De stadig ramte

 • Artikel fra PsykologNyt
  Langt de fleste kvinder, der henvender sig til Center for Voldtægtsofre i Aarhus mere end et halvt år efter en voldtægt, lider af PTSD.
  Det står i misforhold til grænsen for henvendelser på tre til syv døgn efter overgrebet.

Vold skaber rod inden i

 • Artikel fra RASK magasinet om Anette fra Ringkøbing der er en af de 10 procent af Danmarks kvinder, der lever med lidelsen,
  der dukkede op efter flere år i forhold med vold og dødstrusler.

Børn uden ledsager

 • Artikel fra PsykologNyt om uledsagede flygtningebørn og hvilke problemer de kan have.

Forbindelse mellem stress og demens

 • Forskningsartikel fra PsykologNyt om sammenhæng mellem stress og demens (også ptsd og demens).

Myter og fakta om kriseintervention

 • Artikel fra PsykologNyt om et seminar med norske Atle Dyregrov om det nye indenfor krisepsykologi.

Når volden presser mere end moderskabet

 • En artikel fra PsykologNyt om Danners Krisecenter, hvor de ansatte psykologer indgår i et flerårigt børneprojekt.
  Den vold, der rammer kvinden, får negative følger også for barnets udvikling.

Psykoedukation

 • 2 artikler fra Sindbladet om Psykoedukation

Tavshed om vold og trusler skaber stress i fængslerne

 • Artikel fra Fængselsfunktionæren.
  Fængselsbetjente har høj risiko for at blive ramt af et stresssyndrom.
  Ifølge afdelingslæge Marianne Borritz er risikoen for følgevirkninger langt større end for kollegaerne i Politiet.

Børnemishandling i hjemmet

 • En SFI rapport om børnemishandlig og dens konsekvenser for barnet.
  (delrapport 1)

.