Litteratur Arkiv

Litteratur Filer

”Snak om angst og depression … med børn og voksne i alle aldre"

Kilde: Karen Glistrup

 • Tekst: Karen Glistrup
  Illustrationer: Pia Olsen
  Layout: TeR Døssing, Dd-sign
  Redaktion: Pia Blak
  Forlag: PSYKINFO Forlaget

  Bogens idé er at bidrage til nye samtaler mellem børn og voksne.
  Om tanker og følelser. Om psykiske lidelser. Om glæde og smerte. Om det gode liv mellem mennesker.

  Bogen er på én gang skrevet til ganske små børn, til større børn og til voksne.
  Børn kan læse den alene, eller voksne kan bruge bogen som en hjælp til at snakke med børnene.
  Karen Glistrup har deltaget i utallige familiesamtaler om psykiske lidelser og andre svære emner. Det er disse samtaler, som har inspireret hende til at skrive en samlet bog for både voksne og børn. Det er netop også i det fælles sprog, at både børn og voksne savner ord.
  Og her kommer bogen til hjælp.

  Trods værkets lille omfang på 48 sider, lykkes det at komme ind på de allersværeste temaer omkring de psykiske lidelser. Både børn og voksne favnes i et sprog, som i samspil med Pia Olsens stemningsfulde illustrationer på en gang er klart og kærligt.

  Snak med alle børn!

  Ikke alene børn, som aktuelt er berørt af psykisk sygdom i familien, har brug for mere viden om psykiske lidelser. Behovet gælder alle børn.
  For alle børn har kammerater, som er berørte. Og alle børn vil på et tidspunkt opleve psykisk sygdom. Enten i deres egen familie eller i en af deres kammeraters familie.
  Bogens målgruppe er udover børnene: Forældre, bedsteforældre, sundhedsplejersker, ansatte i dag- og døgninstitutioner, plejefamilier, folkeskolen, SFO, frivillige i børns fritidsverden, præster, PPR, socialforvaltninger, traumecentre, socialpsykiatrien, psykiatriske ambulatorier og sengeafsnit, læger og sygeplejersker i almen praksis
  ... og andre, som vil være med til at bryde tavsheden.

Et arbejdsliv med trusler og vold

Kilde: Ingrid Ma Shantie Andersen

 • 93 sider
  Publisher: Underskoven
  Language: Dansk
  Isbn 978-87-92662-33-0

  PTSD forum har haft ” Et arbejdsliv med trusler og vold” til gennemlæsning.
  Det er måske ikke et litterært højdepunkt og kommer heller ikke med en masse tal, løsninger eller anvisninger. Men det er en bog der kommer fra hjertet og er velment. Skrevet i et sprog som de fleste af os forstår og i en længde som de fleste af os formår.

  Det er en øjenvidneskildring derude fra ”det virkelige liv”, hvor det tit er de små ting der tæller og er med til at gøre en forskel. En øjenvidneskildring fra et arbejdsområde, hvor vold og trusler altid har været og desværre nok altid vil være en del af dagligdagen. En øjenvidneskildring om mødet med det offentlige system, når man først er blevet syg og har brug for hjælp.

  Dette er historien om og fra manden og kvinden på gulvet og bør vel egentlig læses af alle der ønsker mere indsigt og som ikke blot vil lade deres antagelser bero på statistikker og undersøgelser.

  Bogen "Et arbejdsliv med trusler og vold” er en øjenåbner til, hvad mange offentligt ansatte kan komme ud for i forbindelse med udførelsen af deres arbejde. Det er en personlig beretning om, hvor galt det kan gå, hvis ikke trusler og vold på tages alvorligt.
  Bogen giver et godt indblik i, hvad politiske prioriteringer og besparelser på området medfører af forringede arbejdsvilkår for de ansatte

Effective Treatments for PTSD

Kilde: Edna B. Foa, Terence M. Keane, Matthew J. Friedman, Judith A. Cohen.

 • Practice Guidelines from the International Society for Traumatic Stress Studies, 2nd Edition

  Hardcover: 658 pages
  Publisher: The Guilford Press; 2nd edition (October 24, 2008)
  Language: English
  ISBN-10: 1606230018
  ISBN-13: 978-1606230015

  Developed under the auspices of the PTSD Treatment Guidelines Task Force of the International Society for Traumatic Stress Studies, this tightly edited work is the definitive best-practice reference for practitioners caring for any trauma population. Leading clinical scientists thoroughly review the literature on widely used therapeutic approaches for both adults and children. Succinct treatment guidelines are presented that feature standardized ratings of the evidence for each approach. The book also offers insightful guidance to help clinicians select the most suitable therapy for particular patients and overcome frequently encountered obstacles.

  Reviews

  "Foa et al. help clinicians figure out what kinds of interventions will be most helpful for a wide range of clients suffering from PTSD--an area where science-based guidance is urgently needed. They offer specific guidelines for designing and implementing treatments and managing crisis situations, all backed by clinical research. Frankly, Foa and her colleagues are the best in the business!"--Marsha M. Linehan, PhD, ABPP, Professor and Director, Behavioral Research and Therapy Clinics, University of Washington

  "Without question, this is the definitive reference for anyone interested in the treatment of PTSD. The editors and contributors are leaders in the field whose clinical experience really shows. The need for good information about effective treatments for PTSD is even greater now than it was when the book was originally published, and the incorporation of significant new research and new topics makes the second edition even more valuable. Even those who tend to dislike treatment guidelines are likely to appreciate this book. It captures what we know but also acknowledges what we don’t yet know, and captures the complexities of treating real patients. This is an indispensable resource."--Dean G. Kilpatrick, PhD, Distinguished University Professor of Clinical Psychology and Director, National Crime Victims Research and Treatment Center, Medical University of South Carolina

  "This marvelous update to the standard-setting prior edition provides all the information that practitioners and researchers need on the diagnosis and treatment of PTSD in children, adolescents, and adults. The volume systematically covers the field for readers seeking an up-to-date summary of the evidence. At the same time, it is a highly accessible reference for those who have specific questions. It is easy to read from beginning to end. Highly recommended."--John S. March, MD, MPH, Chief of Child and Adolescent Psychiatry and Director, Program in Child Affective and Anxiety Disorders, Duke University

  "From experts in the field, this excellent book is loaded with the most up-to-date treatment guidelines for PTSD. The book provides valuable information on diagnosis and assessment. Treatment-focused chapters are thorough and lucid, and include approaches to working with children as well as adults. The full range of biopsychosocial approaches are reviewed, making this an essential reference for residents, clinicians, and researchers."--Nang Du, MD, Department of Psychiatry, University of California, San Francisco

Dissociationsfænomener

Kilde: Susan Hart

 • Hæftet
  448 sider
  Gyldendals Akademiske forlag
  Udgivet 08.03.2011
  ISBN-10: 8741253923
  ISBN-13: 9788741253923

  For mennesker, der ikke kan overvinde traumer, vil fortidens tyranni farve deres oplevelser, så nutiden synes glædesløs. Samtidig vil det forhindre dem i at være opmærksomme på både nye og velkendte situationer, der kan give ro og velbehag. Traumatisk dissociation er en sådan manglende evne til at kunne hele efter et psykisk traume. Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) blev i 1980?erne integreret i det etablerede diagnosesystem, og begrebet dissociation har siden vundet indpas i psykologiske og psykiatriske kredse, hvor man diskuterer de alvorlige traumers betydning for menneskets helbred såvel fysisk som psykisk. Forskningen i traumer og PTSD har medført en større forståelse for de skadevirkninger, traumatiske begivenheder kan få på alle niveauer i nervesystemet. Forskning i betydningen af voldelige overgreb mod børn har samtidig medført en større forståelse for, hvor tæt tilknytningstraumer kan være relateret til alvorlige tilknytningsforstyrrelser, og ligeledes en forståelse for de alvorlige konsekvenser, disse har for personlighedsudviklingen. Susan Hart har redigeret dette første samlede overblik over dissociationsfænomener på dansk. Samlingen af anerkendte traumeforskeres og forfatteres viden om dissociationsfænomener er et vigtigt bidrag til udviklingen af en samlet teoretisk forståelse af personlighedsudvikling, personlighedsforstyrrelser og traumatisk dissociation. Bogen henvender sig til psykologer, psykiatere og andre, der i deres arbejde møder traumatiserede mennesker. Bogens udenlandske bidrag er oversat fra engelsk af Bjørn Nake. Omslag: Ida Balslev-Olesen

Treating Complex Traumatic Stress Disorders

Kilde: Christine A. Courtois, Julian D. Ford

 • An Evidence-Based Guide.

  Hardcover: 488 pages
  Publisher: The Guilford Press; 1 edition (February 5, 2009)
  Language: English
  ISBN-10: 1606230395
  ISBN-13: 978-1606230398

  Chronic childhood trauma, such as prolonged abuse or family violence, can severely disrupt a person's development, basic sense of self, and later relationships. Adults with this type of history often come to therapy with complex symptoms that go beyond existing criteria for posttraumatic stress disorder (PTSD). This important book brings together prominent authorities to present the latest thinking on complex traumatic stress disorders and provide practical guidelines for conceptualization and treatment. Evidence-based assessment procedures are detailed, and innovative individual, couple, family, and group therapies are described and illustrated with case vignettes and session transcripts.

  Review

  "Courtois and Ford present an essential, comprehensive work for clinicians and researchers. Evidence-based practice recommendations for psychotherapeutic and pharmacological treatment are presented--carefully adapted for those suffering from complex traumatic stress disorders--and a range of treatment models are clearly described. Rich clinical material, and attention to management of the therapeutic alliance, therapist self-care, and other key challenges in working with these clients, make this a most useful and innovative resource."--Josef I. Ruzek, PhD, Director, Dissemination and Training Division, National Center for PTSD

  "This is the single best source for clinical expertise in complex traumatic stress disorders. Leading clinicians and researchers share a rich array of individual, couple, family, and group therapy models that illustrate basic treatment principles and best practices. Informed by recent research, the contributors cover the developmental and neurobiological background against which to frame essential assessment and treatment issues. Chapters on such pragmatic topics as vicarious traumatization and risk management offer advice on reducing stress for therapists working with these challenging cases."--Frank W. Putnam, MD, Departments of Pediatrics and Psychiatry, Cincinnati Children's Hospital Medical Center

  "Treatments based on a traditional conceptualization of PTSD are frequently insufficient to address the diverse, long-lasting, and pervasive effects of complex trauma. This book offers a comprehensive review of treatment considerations, assessment measures, best practices, and evidence-based treatment approaches specifically tailored for psychotherapy with people who have experienced prolonged abuse and neglect by caregivers. An indispensable guide for any mental health professional who works with trauma survivors."--Pamela C. Alexander, PhD, Senior Research Scientist, Wellesley Centers for Women

Mindfulness

Kilde: Morten S. Hecksher, Louise K.Nielsen og Jacob Piet.

 • Manual til træning i bevidst nærvær.

  Forlag: Hans Reitsel
  ISBN-10: 874125158X
  ISBN-13: 9788741251585
  239 sider.
  2010

  Mindfulness betyder at være opmærksom på en bevidst måde i det aktuelle øjeblik uden at dømme. En stor del af tiden bliver vi styret af den strøm af automatiske tanker, der konstant går gennem vores hoveder. Vi kommer til at identificere os med tankerne, vi vurderer os selv, sammenligner os med andre og kan styres af tanker om usikkerhed og ængstelighed. Når vi gennem mindfulness trænes i at være opmærksomme på en åben måde og give slip på vores tilbøjelighed til at bedømme og evaluere, kan vi give slip på at være fastlåste af ubevidste automatiske tanker.  

  Bogens første del er en præsentation af de grundlæggende tanker bag mindfulness og de overordnede principper for træningen, mens anden del indeholder et helt konkret træningsprogram bestående af 8 sessioner. I bogens tredje del videregiver forfatterne erfaringer omkring de forskellige dagligdagssituationer, hvori mindfulness kan anvendes, og forslag til, hvordan man kan fastholde træningen. Bogens fjerde del giver indblik i den teoretiske og empiriske baggrund for mindfulness og henvender sig primært til dem, der vil anvende mindfulness professionelt.    

  Morten Sveistrup Hecksher er autoriseret psykolog, godkendt specialist i psykoterapi og supervisor i psykoterapi. Han er stifter og indehaver af KognitivGruppen, som bl.a. tilbyder kognitiv behandling og kurser i mindfulness for såvel klienter som professionelle behandlere.
  Louise Kronstrand Nielsen er cand.psych. tilknyttet KognitivGruppen og Jacob Piet forsker i mindfulnessbaseret kognitiv terapi på Psykologisk Institut, Århus Universitet.

I voldens kølvand

Kilde: Judith Lewis Herman

 • - psykiske traumer og deres heling

  Forlag: Hans Reitsel
  ISBN-10:8741230515
  ISBN-13:9788741230511
  333 sider.
  1995

  Lidenskabeligt og gennemdokumenteret bidrag til litteraturen om traumer og deres betydning for udvikling af psykopatologi.

Kognitiv Terapi - Metoder i hverdagen 1

Kilde: Henrik Tingleff

 • Kognitivt forlag
  2.udgave
  ISBN-10:8799252406
  ISBN-13: 9788799252404
  148 sider.

  Bogen giver i et enkelt og let forståeligt sprog indblik i den kognitive terapis mange konkrete metoder til at evaluere tanker og mindske ubehag. Alle metoder er rigt eksemplificeret med konkrete cases taget ud af den helt almindelige danskers hverdag. Der beskrives og demonstreres metoder, som både den stressede forretningsmand, den bekymrede mor, den nervøse studerende og personen med depressions-, selvværds- eller angstproblematikker kan anvende i deres udviklingsprocesser.
  Bogen giver en kort indføring i teorien bag den videnskabeligt dokumenterede kognitive terapi samt et indblik i, hvad kognitiv terapi er og ikke er. Målet med "Kognitiv Terapi - Metoder i hverdagen" er at kunne give den stigende mængde af mennesker med interesse for kognitiv terapi en let tilgang til at kunne tilegne sig viden om emnet. Ligeledes er bogen et fortrinligt værktøj for klienter både under og efter terapien, idet bogen giver mulighed for at kunne repetere konkrete metoder samt læse om og lære at anvende værktøjer, som ikke har været i brug sammen med psykologen.
  ”Kognitiv Terapi – metoder i hverdagen 1” henvender sig således til alle, der ønsker brugbar og praksisorienteret viden om kognitiv terapi og kognitive metoder: Psykologistuderende, rådgivningspersonale, terapeuter – og ikke mindst personer, der uanset baggrund og hverdag, ønsker at udvikle sig.

Kognitiv Terapi - Metoder i hverdagen 2

Kilde: Henrik Tingleff

 • Books on Demand /Kognitivt forlag
  2008
  150 sider.
  ISBN-10:8776912949
  ISBN-13:9788776912949

  ”Kognitiv terapi – metoder i hverdagen 2” fortsætter, hvor seriens første bog slap.
  I denne bog præsenteres således yderligere metoder til at evaluere og nuancere  tanker og mindske ubehag. Metoder der kan supplere en grundlæggende ”værktøjskasse” eller tage over, hvor de mest grundlæggede metoder måske ikke helt slår til. 

  Bogen indeholder en udførlig introduktion til arbejdet med adfærdseksperimenter og beskriver, hvordan man kan planlægge og udføre disse. Der er tillige givet plads til et kapitel om, hvordan opnåede fremskridt kan fastholdes, og hvordan man i praksis kan blive sin egen coach. Endelig rummer bogen en gengivelse af en komplet og autentisk kognitiv terapisession. Læseren har her mulighed for at se, hvordan kognitiv terapi kan foregå i praksis - enten som inspiration til sit eget arbejde eller som afklaring inden man måske selv opsøger en kognitiv psykolog.
  Bogen er skrevet i et enkelt og let forståeligt sprog. Alle metoder og anvisninger er illustreret med konkrete cases fra den virkelige verden. 

  Bogen vil være en uvurderlig støtte for klienter i sidste del af et behandlingsforløb eller til eget arbejde med at undgå tilbagefald efter endt behandling.
  Den større grad af teorifundering gør den til en oplagt inspirationskilde for folk der arbejder  - eller ønsker at arbejde - med at udvikle mennesker: Psykologistuderende, rådgivningspersonale, praksispersonale, terapeuter mv.

Når børn lever sammen med psykisk syge forældre

Kilde: Søren Blinkenberg

 • Hæftet ,  154 sider
  ISBN:  87-90420-37-3
  Psykiatrifonden

  Når én i familien rammes af en psykisk sygdom, rammes alle i familien – ikke mindst børnene. At vokse op med en psykisk syg mor eller far kan resultere i lav selvfølelse, skyldfølelse, angst og depression og dermed have konsekvenser for barnets livsudfoldelse og livskvalitet. Denne bog forsøger at besvare nogle af de mange spørgsmål, der opstår, når man møder en børnefamilie eller selv er del af en familie, hvor en af forældrene er psykisk syg. Når børn lever sammen med psykisk syge forældre beskriver og behandler de problemer, børn kan få af at vokse op med en psykisk syg forælder, ud fra personlige beretninger og indlæg fra fagfolk. Bogen henvender sig til alle, der er stødt på problemerne i deres egen familie, omgangskreds eller arbejdssammenhæng. Børn har behov for tryghed og opmærksomhed, og vi kan alle gøre vores til, at disse børnefamilier lever en mindre isoleret tilværelse.

Kroppen husker

Kilde: Babette Rothschild

 • Om krop og psyke i traumebehandling

  Hæftet ,  217 sider
  ISBN: 9788779551466
  Klim 2004
  Oversat af: Ane-Kristine Klemmensen

  Babette Rothschild viser i sin bog, hvordan kroppen er en vigtig ressource i traumebehandlingen, især i behandlingen af posttraumatisk stress. En forståelse af behandlingen af den traumatiserede krop føjer en ny dimension til den etablerede viden om, hvordan man behandler det traumatiserede sind.

  Bogens første del beskriver, hvordan kroppen ‘indspiller’ og ‘husker’ traumatiske oplevelser og begivenheder, mens anden del gennemgår forskellige behandlingsstrategier, som inddrager både psyke og soma, og som er forenelige og anvendelige inden for de terapeutiske modeller som psykologer og psykoterapeuter, der arbejder med traumatiserede klienter, allerede er trænet i. Bogen indeholder desuden en række case-forløb, der illustrerer, hvordan arbejdet med kroppen som ressource baner nye veje for forståelsen af traumers indvirkning på mennesker.

Introduktion til ACT

Kilde: Af Susan Møller Rasmussen, Ole Taggaard Nielsen

 • En brugsbog til klienten

  126 sider
  Forlag: Dansk psykologisk forlag
  Udgivet: 2010
  ISBN-10: 8777065514
  ISBN-13: 9788777065514

  Med denne introduktion til Acceptance and Commitment Therapy (ACT) præsenterer forfatterne en helt ny retning inden for kognitiv terapi. ACT er en accept- og eksponeringsbaseret behandlingsform, som er forankret i den nyeste psykologiske forskning. Med ACT arbejdes der hen imod at udvikle psykologisk fleksibilitet, så man bliver i stand til at udleve personlige værdier frem for at befinde sig i en uendelig kamp mod sine egne negative tanker, følelser og kropslige fornemmelser.
  Mindfulness er en vigtig del af ACT. Evnen til at være i kontakt med nuet trænes, fordi det er en vigtig proces i udviklingen af psykologisk fleksibilitet. ACT handler om at tage imod det, som livet tilbyder, og peger på en vej ud af lidelse ved at rette fokus på det, som virkelig betyder noget i ens liv.
  ACT er en behandlingsform, der anvendes på tværs af mange symptombilleder som f.eks. angst, depression, PTSD, misbrug, kroniske smerter og spiseforstyrrelser. Frem for alt er ACT en særlig måde at være i verden på og som sådan til gavn og inspiration for alle mennesker.

  Introduktion til ACT er en bog til klienten i et ACT-forløb, men kan sagtens læses uafhængigt heraf. Bogen kan også læses af fagfolk, professionelle behandlere og andre, der måtte være interesseret i at lære ACT at kende.

Meditation

Kilde: Svend Trier

 • -en rejse tilbage til dig selv.

  120 sider
  Forlag Politikens forlag
  Udgivet 2007
  ISBN-10: 8756774281
  ISBN-13: 9788756774284

  Meditation - en rejse tilbage til dig selv
  Som en af pionererne inden for meditation herhjemme har han fulgt udviklingen fra tiden, hvor meditation var forbeholdt buddhister og hippier til i dag, hvor meditation er blevet mainstream og praktiseres af alle fra direktøren til bagerjomfruen. Og det er der ifølge Svend Trier god grund til. Meditation kan nemlig hjælpe os til at finde ind til os selv og give os mere energi, psykisk balance og nærvær i livet. I Meditation - en rejse tilbage til dig selv fortæller han både udogmatisk og uhøjtideligt om, hvordan meditation er en vej til øget selvforståelse og til at opnå mere harmoni og glæde i ens relationer.

  Bogen giver en overskuelig introduktion til de forskellige meditationsformer og er fyldt med praktiske øvelser og teknikker, som kan hjælpe både den nystartede og den trænede meditationsudøver. Med bogen følger også en cd, hvor Svend Trier har indtalt tre meditationsøvelser.

  ”Bogen er meget enkel og fin i sit udtryk, og den lever derfor helt op til at ville give klarhed over meditation”. Fra bladet Psykologi.

  ”Man får rent faktisk lyst til at lære at meditere, fordi det lyder overkommeligt og rigtig rart”. – fra Urban.

Angst

Kilde: Jes Gerlach og Esben Hougaard

 • 120 sider
  2007
  ISBN: 9788790420611
  Forlag: Psykiatrifonden

   

  Angst er mere udbredt, end de fleste ved. Omkring 350.000 danskere lider her og nu af angst, der - ubehandlet - er ødelæggende for deres liv. Og ca. dobbelt så mange vil få angst på et eller andet tidspunkt i livet. Angst kan behandles. Særligt, hvis man søger professionel hjælp og information i tide. For viden er med til at forebygge og behandle.
  Kort og klart beskriver bogen, hvad angst er, og hvordan den behandles. Men også, hvad man selv kan gøre, hvis man er angst eller er tæt på et menneske med angst.

  Revideret udgave af ´klassikeren´ fra PsykiatriFondens Forlag fra 1998.

  Bogen er skrevet af to af landets førende eksperter på angstområdet: Overlæge i psykiatri, Jes Gerlach, og professor i klinisk psykologi, Esben Hougaard.

  "I bogens forord står der bl.a., at dens formål er "at skabe viden og åbenhed om angst, så mennesker ikke skal stå rådvilde og alene med deres angst".
  Det gør den i høj grad. .....
  .......Denne bog, som er på 120 sider, og som er skrevet i et sprog, vi alle kan forstå, vil jeg varmt anbefale ALLE, der er den mindste smule interesserede i sine medmennesker, at læse. Den bliver man kun klogere af, uden af den grund at se angste mennesker overalt. "
  Anne Cilius
  Pårørende og skolelærer

Kognitiv terapi, stress og traumer

Kilde: Thomas Iversen

 • Isbn: 9788741251349
  Udgivelsesår: 2007
  Udgave: 1
  Sider: 236

  Hans Reitzels forlag

   

  Dette er en praksisnær og grundig indføring i, hvordan man ud fra kognitive metoder kan hjælpe mennesker, der har oplevet traumatiske begivenheder eller længerevarende stress.

  I bogens første del gennemgås de centrale diagnoser, hvorefter der gås tættere på begreberne angst, stress og traume og på reaktionernes forløb. Bogens anden del omtaler først nogle overordnede modeller, principper og ledetråde for behandlingsarbejdet, hvorefter eksponering og andre grundlæggende metoder gennemgås. Forfatteren beskriver behandling af såvel enkeltpersoner som grupper. Bogen rummer konkrete teknikker og afsluttes med forslag til en fleksibel model til behandling af PTSD. Bogen er skrevet i en lettilgængelig stil og indeholder mange konkrete teknikker, eksempler og skemaer. Den henvender sig til psykologer, læger, sygeplejersker, socialrådgivere og andre faggrupper, der i deres arbejde møder mennesker, som har oplevet langvarig stress eller traumatiske begivenheder.


  Thomas Iversen er psykolog og har igennem 25 år været ansat på Psykiatrisk Hospital, Risskov. De seneste 15 år har en væsentlig del af hans arbejde bestået i psykologhjælp til amtsligt ansatte, der har været udsat for vold, trusler, traumer og andre arbejdsmæssige belastninger af kortere eller længere varighed. Siden 1996 har Thomas Iversen deltaget i det Katastrofepsykiatriske Beredskabs ledelsesgruppe.

Angst og angstbehandling

Kilde: Esben Hougaard, Thomas Nielsen, Raben Rosenberg m.fl

 • Isbn: 9788741252520
  Udgivelsesår: 2009
  Udgave: 1
  Sider: 375
  Hans Reitzels forlag

   

  Angst er en almindelig ubehagelig følelse, som alle kender til. Svær angst spiller en central rolle ved mange psykiske lidelser og problemer, herunder de såkaldte angsttilstande, der nogenlunde svarer til det, som tidligere blev kaldt neuroser.
  Angsttilstande er den mest udbredte psykiske lidelse, der berører mere end 20 procent af befolkningen over et livsforløb. Selv om der i dag er udviklet virksomme metoder til behandling af angst, såvel psykologiske som medicinske, får mange personer med angsttilstande ikke en passende behandling.

  Bogen sammenfatter den foreliggende viden om angst og angsttilstande på en overskuelig måde. Der redegøres for angstens natur og årsager, for de forskellige angsttilstande og for egnede metoder til behandling af angst. Der er særskilte kapitler om medicinsk behandling af angst og om de to mest anvendte psykologiske behandlingsmetoder: psykodynamisk og kognitiv terapi.
  Derudover behandles spørgsmålet om valget mellem psykologisk og medicinsk behandling og om metodernes eventuelle kombination. Endelig er der en kort vejledning i diagnosticering af angsttilstande.

  Bogen henvender sig først og fremmest til behandlere, som arbejder med angstpatienter, men vil også kunne læses af andre, som interesserer sig for, hvad angst er, hvordan den opstår, og hvad der kan gøres ved den.

  Esben Hougaard og Thomas Nielsen er lektorer på Psykologisk Institut i Århus. Raben Rosenberg er overlæge på Psykiatrisk Hospital i Risskov.

Væk tigeren - Helbredelse af traumer

Kilde: Peter A. Levine

 • ISBN 13: 9788721008604
  Forlag: Borgen
  Udgave: 1
  Trykt i: 2006
  Sider: 247
  Udgivelsesdato: 04/10-2004

  VÆK TIGEREN præsenterer en ny indfaldsvinkel til forståelsen af traumer og giver et spændende syn på sammenhængen mellem følelser og erindring.

  Peter Levine ser mennesket som naturvæsen, begavet med en instinktiv evne til at helbrede sig selv og med et intellektuelt sind, som kan udnytte denne iboende evne. Han rejser spørgsmålet om hvorfor dyr, der lever frit i naturen, til trods for at de jævnligt føler sig truet, sjældent bliver traumatiseret – og mener at svaret på menneskers traumer findes i en forståelse af de kræfter, som gør dyr uimodtagelige over for traumer.

  Et traume opstår ofte af en tilsyneladende dagligdags hændelse. Vi oplever alle traumer, men der er stor forskel på, hvordan vi lever videre med oplevelsen. I VÆK TIGEREN normaliseres traumet og dets symptomer og den proces, som er nødvendig for at helbrede det. Levine giver et indblik i de subtile, men kraftfulde impulser, som styrer vores reaktioner på følelsesmæssigt overvældende hændelser, og han formidler ny forståelse af traumer, som kan bruges af alle, hvad enten det drejer sig om tandlægebesøg eller tab efter ulykker.

  Bogen indeholder en række øvelser og brugbare forslag til arbejdet med egne traumer og til krisehjælp.

  Peter Levine har forsket i og arbejdet med stress og traumer i 25 år, dels som konsulent for NASA, dels på hospitaler og smerteklinikker. Han besøger jævnligt Danmark, hvor han holder foredrag og kurser.

TRAUMEHELING

Kilde: Diane Poole Heller og Laurence S. Heller

 • Guide til forløsning af traumer efter trafikuheld og andre ulykker
  Forord af Peter A. Levine Væk Tigeren

  ISBN 13: 978-87-21-02475-8
  Borgens forlag
  256 sider

  Traumeheling beskriver traumer som en naturlig fysiologisk proces, der går i gang, når vi udsættes for voldsomme begivenheder som ulykker og trafikuheld. Det er IKKE en sygelig tilstand. Bogen viser, hvordan man kan lide under uforløste traumesymptomer, der stammer fra tidligere ulykker, symptomer, som man tilskriver andre årsager eller ignorerer.

  Overvægt, seksuelle problemer, søvnløshed og en lang række andre symptomer kan hænge sammen med gamle traumer. Bogen anviser en række øvelser, cases og behandlinger, som kan være effektive med det samme. Den indeholder en række visualiseringer, afspændinger og arbejdsskemaer, som giver os mulighed for at deltage direkte og udnytte vores iboende evne til selvhelbredelse.

  Bogen henvender sig både til mennesker, der er ramt af traumer og til de terapeuter og psykologer, der tager sig af dem.

  Diane Poole Heller og Laurence S. Heller har specialiseret sig i at undervise sundhedsuddannede i, hvordan man arbejder med traumers eftervirkninger. De har udviklet deres traumehelingsmetode på grundlag af Peter A. Levines Somatic Experiencing, beskrevet i VÆK TIGEREN. Diane Poole Heller er den primære underviser på uddannelsen til Somatic Experiencing Practitioner i Danmark.

Kognitiv behandling af panikangst og socialfobi

Kilde: Esben Hougaard

 • En vejledning for klienter og behandlere

  179 sider
  ISBN: 9788777064319
  Dansk Psykologisk Forlag 2006

   

  Kognitiv behandling af panikangst og socialfobi giver på en klar og enkel måde svar på generelle spørgsmål om, hvad angst er, hvordan den viser sig, hvorfor den opstår, samt hvordan den kan behandles og sætter fokus på de to angstlidelser, som flest søger behandling for - panikangst og socialfobi.

  Bogen byder på en grundig gennemgang af de kognitive behandlingsmetoder - metoder, som arbejder med at opspore, undersøge og bekæmpe de negative tankemønstre, der udløser og fastholder angsten. Bogen indeholder også konkrete eksempler, skemaer og træningsøvelser, som kan være en hjælp både for dem, der selv prøver at komme angsten til livs og for dem, der modtager kognitiv terapi for deres angstlidelse.

Smertegrænsen

Kilde: Lars J. Sørensen

 • Traumer, tilknytning og psykisk sygdom

  284
  Dansk Psykologisk Forlag
  14-10-2005
  9788777064234

  Chokerende oplevelser kan komme til at danne grundlag for livslange traumer og udvikle sig til psykisk sygdom. Bogen fokuserer på personlighedsforstyrrelsen borderline. Forfatteren beskriver, hvad der karakteriserer en virksom choktraumeterapi, og dokumenterer, hvordan traumatisering og sygdom kan undgås og behandles. Bogens detaljerigdom både i forhold til teori, behandling og illustrative eksempler gør den til en vigtig psykologisk fagbog for behandlere. Desuden kan mennesker, der er belastet af chokerende og traumatiske hændelser, samt disses pårørende, hente viden og metoder til at komme videre.

  Lars J. Sørensen er chefpsykolog på Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland.

.