Behandlere m.m. Arkiv

Behandlere m.m. Filer

Koncept for udredning og behandling af personer med PTSD

 • Udrednings- og behandlingskonceptet er udarbejdet på baggrund af MTV-rapporten i
  et samarbejde mellem de tre behandlingscentre.
  Konceptet konkretiserer og strukturerer indsatsen over for patienterne med udgangspunkt i anbefalingerne fra MTV-rapporten og den daglige kliniske erfaring fra de regionale behandlingscentre.

Børn af forældre med en psykisk sygdom

 • Anbefalinger til god praksis i psykiatrien og det tværsektorielle samarbejde

  Publikationen er tænkt som vejledning og inspiration, når behandlingssystemerne skal leve op til sundhedsaftalernes krav om indsats for børn af forældre med psykisk lidelse.
  Den er udformet som et opslagsværk, hvor kapitlerne kan læses hver for sig.

Børn og forældre i voksenpsykiatrien

Kilde: Udgivet af Socialt Udviklingscenter (SUS).

 • God praksis

  Publikationen her opsummerer den nuværende viden på området, den videregiver de vigtigste resultater fra undersøgelsen om børn og forældre i voksenpsykiatrien og giver konkrete eksempler på god praksis.

Medicinsk Teknologi Vurdering - sammenfatning

 • Sammenfatning.
  (2008) Behandling og rehabilitering af PTSD, herunder traumatiserede flygtninge.
  Region SydDanmark.
  Dette er en overskuelig sammenfatning på 28 sider.

Medicinsk Teknologi Vurdering.

 • 2008) Behandling og rehabilitering af PTSD, herunder traumatiserede flygtninge.
  Region SydDanmark.
  Dette er den fulde rapport på 378 sider

Medicinsk Teknologi Vurdering.

 • (2008) Behandling og rehabilitering af PTSD, herunder traumatiserede flygtninge.
  Region SydDanmark.
  Dette er den fulde rapport på 378 sider

Behandling af PTSD hos veteraner - anbefalinger for fremtidig planlægning.

Kilde: Udgivet af Sundhedsstyrelsen 2010

Traumatologiske undersøgelser.

 • Dansk psykologforenings retningslinier for psykotraumatologiske undersøgelser.

Referenceprogram for angstlidelser.

 • Sundhedsstyrelsens referenceprogram for angstlidelser hos voksne.

Grundlag, metode og effekt.

 • Det teoretiske grundlag for det psykoterapeutiske arbejde og klassifikation af klientgruppen ved CETT Region Syddanmark

.