Velkommen til Frank's dagbog

I min "dagbog" kan du læse meget mere om min "kamp" med Kriminalforsorgen og min arbejdsskadesag. Niels Kløve Larsen, inspektøren på Statsfængslet Midtjylland har modarbejdet mig i en sådan grad, at min arbejdsskadessag snart er blevet en ren "parodi". Ved ikke helt hvad der skete, men den dag jeg blev sygemeldt gik jeg åbenbart fra at være en betroet og værdsat arbejdskraft, til at være en stærkt styrende negativ betjent.


Du kan læse om sygdommen og hvordan den har indvirket på ikke bare mig selv, men også på min nærmeste familie. Mine følelser og tanker, mine indlæggelser og meget mere. Alt i alt en rimelig detaljeret dagbog fra den første dag jeg blev sygemeldt med PTSD.
Under de enkelte dagbogsnotater står der nogen steder PKxx. Dette angiver min anslåede psykiske kapacitet i forhold til min normal fra før sygemeldingen(100%).
Du kan se et fuldt skema her.

PTSD er Post Traumatisk Stress Disorder, men findes også undre andre navne. ex. post traumatisk stressforstyrrelse og post traumatisk stress syndrom, men de dækker alle over det samme. Jeg har pådraget mig PTSD i forbindelse med mit arbejde som fængselsbetjent. Lidt for mange trusler, lidt for mange magtanvendelser og så ellers et rimelig dårligt arbejdsmiljø under en fascinerende dårlig ledelse.
Jeg har fået stillet følgende diagnoser:

(F43.1) Post Traumatisk Stress Disorder

(F62.0) personlighedsændring efter katastrofeoplevelser

Disse diagnoser har haft en alltoverskyggende indvirkning på ikke bare mit liv, men også min families og mine omgivelser. Disse sider er et spinkelt forsøg på at prøve at give andre et indblik i sygdommen og kampen mod den. For derved at øge deres forståelse og måske inspirere til at hjælpe sig selv eller andre der lider af det samme.