Offentlige sider m.m.

SFI

Nationalt forskningscenter for velfærd

Psykiatrien i Syddanmark

Region SydDanmarks side om psykiatriske   tilbud.

Psykiatrien i Midtjylland

Region Midtjyllands side om psykiatriske   tilbud.

Psykiatrien i hovedstaden

Region Hovedstadens side om psykiatriske   tilbud

Psykiatrien på Sjælland

Region Sjællands side om psykiatriatriske   tilbud

Arbejdsskadestyrelsen

Få vejledning til anmeldelse af en arbejdsskade   m.m

RCT

Rehabiliterings- og Forskningscenter for   torturofre

CETT

Center for Traume- og Torturoverlevere. Behandler også veteraner.

Danske regioner

Bl.a. om psykiatri i din region.

CBO

Center for børn udsat for overgreb.

DUKH

Den Uvildige Konsulentordning på   Handicapåmrådet.

Viden til gavn

Servicestyrelsens specialrådgivning til "udsatte"   borgere.

Indenrigs- og sundhedsministeriet.

Information og nyheder fra   ministeriet 

Sundhedsstyrelsen

Aktuel information om   sundhedsvæsnet

Videnscenter for socialpsykiatri

Indsamling, bearbejdning og formidling af viden om god   socialpsykiatrisk praksis.

Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri

En behandlingsenhed ved Århus Universitetshospital, Risskov

.