Kompleks ptsd

Kompleks ptsd, svær ptsd, ekstrem stressforstyrrelse eller DESNOS (Disorders of Extreme Stress, Not Otherwise Specified)

Kompleks ptsd opstår som regel når traumepåvirkningerne er startet tidligt i éns liv, har stået på over længere tid eller har været ubehandlede i lang tid.
Dette gør sig fx. gældende for personer der oplever vold i et forhold eller under opvæksten. Fx. samlevende til psykopater.Hvad er en psykopat?
Det kan også være flygtninge der både har været udsatte for længervarende traumer men også har måtte gå flere år førend de har fået behandling for følgerne af disse traumer.

Kompleks ptsd er som regel en kronisk tilstand og meget svære at behandle end "almindelig" ptsd. Medicin har som regel ingen virkning på kompleks ptsd, men kan være nødvendig for at afhjælpe nogle af følgesymptomerne.

Der er bred enighed omkring kompleks ptsd, men denne har dog stadig ikke sin egen diagnosebeskrivele jvf. DSM-IV eller ICD-10. Dette til trods for at symptombeskrivelsen for ptsd ikke omfattende nok til at dække over de symptomer der opstår hos mennesker der har været udsat for omfattende og gentagende overgreb m.m. Den amerikanske psykiater og forsker Judith Herman har forslået følgende symptombeskrivelse:

1. En baggrund med total kontroltab over en længere periode (måneder til år)

f.ex. gidsler, krigsfanger, KZ-lejroverlevende og tidligere medlemmer af visse religiøse kulter og omfatter også mennesker, der har været udsat for total kontrol i deres seksualliv og ægteskab, incl. ofre for hustruvold, seksuelt og fysisk misbrug af børn, og organiseret seksuel udnyttelse.


2. Ændringer i affektregulering, incl.:

o vedvarende dysfori
o vedvarende tanker omkring selvmord
o selvskadende adfærd
o eksplosiv eller ekstremt hæmmet vrede (kan veksle mellem begge)
o tvangspræget eller ekstremt hæmmet seksualitet (kan veksle mellem begge)


3. Ændringer i bevidstheden, incl.:

o amnesi (hukommelsestab) eller hypermnesi (usædvanlig erindringsevne) for traumatiske begivenheder
o forbigående dissociative episoder
o depersonalisation / derealisation
o genoplevelse af traumer/oplevelser, enten i form af påtrængende PTSD-symptomer eller form af en grublende optagethed af disse begivenheder


4. Ændringer i selvopfattelsen, incl.:

o en følelse af hjælpeløshed eller lammelse af initiativ
o skam, skyld og selvbebrejdelser
o en følelse af at være forurenet eller brændemærket
o en følelse af at være totalt anderledes end andre (kan inkludere en følelse af at være 'særlig', følelsen af at være helt alene, have opfattelser, ingen andre kan forstå, eller en ikke-menneskelig identitet) 1


5. Ændringer i opfattelsen af krænkeren, incl.:

o stærk optagethed af forholdet til krænkeren (incl. optagethed af hævntanker)
o urealistisk tillæggelse af total magt til krænkeren (advarsel: offerets vurdering af krænkerens magt kan være mere realistisk end behandlerens)
o idealisering eller paradoks taknemmelighed
o en følelse af et specielt eller overnaturligt forhold
o accept eller rationalisering af krænkerens værdinormer


6. Ændringer i relationer til andre, incl.:

o isolation og tilbagetrækning
o afbrydelse af nære relationer
o gentagen søgen efter en redningsmand (kan veksle med isolation og tilbagetrækning)
o vedvarende mistro
o gentagne tilfælde af manglende selvbeskyttelse


7. Ændringer i livsopfattelse:

o tab af støttende (Guds-)tro


8. En følelse af håbløshed og fortvivlelse

 

Seneste opdatering 28.11.2010