Ordforklaring

Selvom det forsøges at holde indlæg her på PTSDforum i et forståeligt sprog, så alle kan være med, så vil der vel altid dukke enkelte ord op som man har lidt svært ved at forstå. Så her vil du kunne finde en kort forklaring på nogle af de ord du støde på, enten her på siden eller andre sider, der også omhandler PTSD. Den korte forklaring kan også være kombineret med henvisninger til sider, hvor emnet er lidt mere uddybet.

Du navigerer rundt ved at bruge den alfabetiske oversigt ude i højre side.

 

Der vil sikkert være ord på siden du ikke kan finde forklaring på, ligesom der vil være ord som godt nok er i ordforklaringen, men som endnu ikke er beskrevet. Men siden udbygges løbende, så det skal nok komme.