Pjecer fra og for behandlere m.m.

Børn af forældre med en psykisk sygdom

Anbefalinger til god praksis i psykiatrien og det tværsektorielle samarbejde

Publikationen er tænkt som vejledning og inspiration, når behandlingssystemerne skal leve op til sundhedsaftalernes krav om indsats for børn af forældre med psykisk lidelse. Den er udformet som et opslagsværk, hvor kapitlerne kan læses hver for sig.

Hent publikationen i pdf-format her.

Børn og forældre i voksenpsykiatrien

God praksis

Publikationen her opsummerer den nuværende viden på området, den videregiver de vigtigste resultater fra undersøgelsen om børn og forældre i voksenpsykiatrien og giver konkrete eksempler
på god praksis. Udgivet af Socialt Udviklingscenter SUS

Hent publikationen i pdf-format her.


Medicinsk Teknologi Vurdering.

Sammenfatning.
(2008) Behandling og rehabilitering af PTSD, herunder traumatiserede flygtninge. Region SydDanmark.
Dette er en overskuelig sammenfatning på 28 sider.

Hent publikationen i pdf-format her.

Medicinsk Teknologi Vurdering.

(2008) Behandling og rehabilitering af PTSD, herunder traumatiserede flygtninge. Region SydDanmark.
Dette er den fulde rapport på 378 sider

Hent publikationen i pdf-format her.

Behandling af PTSD hos veteraner - anbefalinger for fremtidig planlægning.

Udgivet af Sundhedsstyrelsen 2010

Hent publikationen i pdf-format her.

Traumatologiske undersøgelser.

Dansk psykologforenings retningslinier for psykotraumatologiske undersøgelser.

Hent publikationen i pdf-format her.


Referenceprogram for angstlidelser.

Sundhedsstyrelsens referenceprogram for angstlidelser hos voksne.

Hent publikationen i pdf-format her.


Grundlag, metode og effekt.

Det teoretiske grundlag for det psykoterapeutiske arbejde
og klassifikation af klientgruppen ved CETT Region Syddanmark

Hent publikationen i pdf-format her.