Pjecer fra og for det offentlige m.m.

Her finder du en masse pjecer fra det offentlige eller rettet mod offentlige ansatte. I menuen ude i højre side finder du yderligere emneområder med andre pjecer for fx. arbejdspladsen, relaterede lidelse m.m.
Det forsøges at sikre at pjecerne altid er de nyeste tilgængelige og mest aktuelle.

Senfølger af overgreb

Håndbogen henvender sig til de fagfolk, som gennem deres arbejde møder voksne med senfølger. Den tilbyder en oversigt over de problemer, man kan møde i voksenlivet, når man har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. Håndbogen indeholder desuden en beskrivelse af de hjælpetiltag, der eksisterer på området. Bagerst i bogen findes en liste over de organisationer, der yder hjælp og støtte til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb. Håndbogen kan fungere som et opslagsværk, der er let at tage i brug i en travl hverdag.

Hent publikationen i pdf-format her.

Hvordan tackler du seksuelle overgreb.

Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde sine forpligtelser.

Hent publikationen i pdf-format her.

Når børn er pårørende

I denne publikation kan du læse om nogle af de tilbud der findes til børn og unge, når de er pårørende. Publikationen giver også eksempler på, hvordan børn og unge kan opleve deres liv som
pårørende, og hvordan du – i dit professionelle liv og som privatperson – kan være med til at støtte børnene.
Hent publikationen i pdf-format her.

Børn af forældre med en psykisk sygdom

Anbefalinger til god praksis i psykiatrien og det tværsektorielle samarbejde

Publikationen er tænkt som vejledning og inspiration, når behandlingssystemerne skal leve op til sundhedsaftalernes krav om indsats for børn af forældre med psykisk lidelse. Den er udformet som et opslagsværk, hvor kapitlerne kan læses hver for sig.

Hent publikationen i pdf-format her.

God praksis i daginstitutioner

Børn med psykisk syge forældre

publikationen skal inspirere ansatte i vuggestuer, børnehaver, skolefritidsordninger og lignende steder, til en særlig indsats til gavn for børnene, de unge og deres psykisk syge forældre.

Hent publikationen i pdf-format her.

Børn og forældre i voksenpsykiatrien

God praksis

Publikationen her opsummerer den nuværende viden på området, den videregiver de vigtigste resultater fra undersøgelsen om børn og forældre i voksenpsykiatrien og giver konkrete eksempler
på god praksis. Udgivet af Socialt Udviklingscenter SUS

Hent publikationen i pdf-format her.

Lovhjemmel og finansiering

I denne pjece kan du få et overblik over mulighederne for beskæftigelsesfremmende tilbud og særlige støttende foranstaltninger for traumatiserede flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte.

Hent publikationen i pdf-format her.

Matchguide

I guiden kan du læse om nogle forhold, som det ofte er hensigtsmæssigt at overveje, når du som jobcentermedarbejder skal foretage et jobmatch mellem en virksomhed og en borger, der har en psykisk sygdom.
Guiden omhandler alle faser af processen, dvs. forberedelsesfasen, ansættelsesprocessen, borgerens deltagelse på arbejdspladsen samt opfølgningperioden i tiden efter ansættelsen.

Hent publikationen i pdf-format her.

Samtaleguide

Guide til jobcentrene - til samtaler med borgere, der har en psykisk sygdom. I samtaleguiden kan du læse om nogle forhold, som det ofte er hensigtsmæssigt at overveje, når du som jobcentermedarbejder skal afholde samtaler med borgere, der har en psykisk sygdom.

Hent publikationen i pdf-format her.

 

Guide om kognitive vanskeligheder

– når du skal inkludere eller fastholde borgere på arbejdsmarkedet
Denne guide er et redskab til dig, som arbejder med at inkludere og fastholde mennesker med kognitive vanskeligheder på arbejdsmarkedet.
Kognitive vanskeligheder ses i sammenhæng med en lang række handicap og
sygdomme

Hent publikationen i pdf-format her.

Kend spillereglerne

DH´s (Danske Handicaporganisationer) pjece om spillereglerne på det sociale områder.  Her introduceres du de vigtigste regler, der gælder for sagsbehandling på det sociale områder.

Hent publikationen i pdf-format her.

Fleksjob

Information og regler for fleksjob.
19.udgave, udgivet af det centrale Handicapråd

Hent publikationen i pdf-format her.

Sådan forløber din sag

Om de regler der gælder når kommunen behandler sociale sager.
2.udgave 2007, udgivet af Socialministeriet.

Hent publikationen i pdf-format her.

Hvis du vil klage

Om klager over sociale sager behandlet af kommunen.
2.udgave 2007, udgivet af Socialministeriet.

Hent publikationen i pdf-format her.

Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen

Oversigt over hjælpemuligheder for voksne.
Udgivet af Servicestyrelsen 2010

Hent publikationen i pdf-format her.

På tværs

En praktisk håndbog, der skal informere aktører i Brøndby Kommune om den grundlæggende viden vedrørende PTSD – og ligeledes give et grundlag for at etablere fornuftige konkrete handleplaner for de berørte borgere i kommunen.
Bogen tager udgangspunkt i Brøndby kommune og særligt på flygtningeområde, men kan bruges som inspirationskilde for andre kommuner..

Hent publikationen i pdf-format her.

Styrket indsats for sindslidende..

Regeringen har offentliggjort en handlingsplan for psykiatrien som tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens nationale strategi. Det er regeringens ambition, at handlingsplanen vil indgå i regionernes og kommunernes tilrettelæggelse af indsatsen på psykiatriområdet i de kommende år, altså 2010 og frem....

Hent publikationen i pdf-format her.

Sygedagpenge

Denne guide henvender sig til dig, der ønsker en
kortfattet introduktion til sygedagpengeområdet.

Hent publikationen i pdf-format her.

Sociale ydelser 2010

En håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen.
Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man skal danne sig et overblik over de offentlige ydelser.

Hent publikationen i pdf-format her.

Job med løntilskud til førtidspensionister

Regler og muligheder for job samtidig med førtidspension.

Hent publikationen i pdf-format her.

Sociale mentorer

Projekt Mentos blev afsluttet i april 2010.
Erfaringer og best-practice fra projektet mundede ud i en trin-for-trin guide til jobcentre med gode råd og idéer til etableringen af mentorindsatser for udsatte ledige. Specielt henvendt til ansatte på jobcentre m.m.

Hent publikationen i pdf-format her.

100 idéer til recovery-orienteret arbejde.

Inspirationshæfte til medarbejdere i psykiatrien og socialpsykiatrien.
Mike Slade, Rethink.
Oversat og udarbejdet af Videnscenter for socialpsykiatri.

Hent publikationen i pdf-format her.

Dialogguide

Dialogguide til med-arbejdere om recovery 
og mødet med patienten. Udvilket af psykiater Kristen Kistrup, Frederiksberg.

Oversat og udarbejdet af Videnscenter for socialpsykiatri.

Hent publikationen i pdf-format her.

Arbejdsevnemetoden

kortfattet introduktion til Arbejdsevnemetoden (ressourceprofilen),
som anvendes i sager om revalidering, fleksjob og førtidspension.

Hent publikationen i pdf-format her.