Pjecer om selvhjælp m.m.

Når børn er pårørende

I denne publikation kan du læse om nogle af de tilbud der findes til børn og unge, når de er pårørende. Publikationen giver også eksempler på, hvordan børn og unge kan opleve deres liv som
pårørende, og hvordan du – i dit professionelle liv og som privatperson – kan være med til at støtte børnene.
Hent publikationen i pdf-format her.

Karl og Emmas mor er blevet rundtosset

Om at have en mor med en psykisk sygdom

udgivet af Socialt Udviklingscenter (SUS).

 

Hent publikationen i pdf-format her.

Hvad er der i vejen?

Til børn og unge der har en forldre med en sindslidelse.

udgivet af Socialt Udviklingscenter (SUS).

Hent publikationen i pdf-format her.

Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen

Oversigt over hjælpemuligheder for voksne.
Udgivet af Servicestyrelsen 2010

Hent publikationen i pdf-format her.

 

Unge og kriser.

Vejledning til børn og unge over 10 år. Kriser og traumer kan være meget svære at håndtere for børn og unge. I denne pjece forsøger vi at give barnet eller den unge en række værktøjer til at hælpe sig selv.
Skrevet af psykolog Atle Dyregrov, Center for Krisepsykolog.
Oversat til dansk af PTSD foreningen i Danmark

Hent publikationen i pdf-format her.

Hjælp til voldtægtsofre.

Vejledning til den person, der har været udsat for voldtægt. Hvad er normale føleleser og hvordan kommer du videre.
Teksten er på nynorsk og derfor meget nem at forstå for danskere. Jeg arbejder på en oversættelse, men det tager lidt tid.

Hent publikationen i pdf-format her.

Hjælp til pårørende m.m. for voldtægtsofre.

Vejledning til pårørende, venner og kollegaer i hvordan man "omgåes" voldtægtsofre.

Udgivet af Center for Krisepsykologi i Norge.
Oversat til dansk af PTSD foreningen.

Hent publikationen i pdf-format her.


Når noget forfærdeligt sker.

Dette hæfte er lavet til børn og unge.
Hæftet kan anvendes som undervisningsmateriale og kan bruges som til samtaler i klassen eller i grupper, hvor børnene og de unge selv kan bidrage med erfaringer og forslag.

Hent publikationen i pdf-format her.


Rosas mor.

En lille børnebog om det at ens mor er indlagt på psykiatrisk afdeling.

Hent publikationen i pdf-format her.

Psykisk vold og trusler.

Tema-magasin om psykisk vold og trusler udgivet af Socialt Udviklingscenter (SUS.

Hent publikationen i pdf-format her.