Forekomst

Skribent: Frank Henriksen Redaktion: PTSD forum

I løbet af livet vil omkring 5 procent af alle mænd og 10 procent af alle kvinder opleve PTSD (livtidsprævalens).

I Danmark er PTSD udbredt blandt grupper af flygtninge og asylansøgere på grund af oplevelser i forbindelse med krig, forfølgelse og tortur.

Men PTSD ses også hos hjemvendte soldater, hos politi– og fængselsbetjente, hos lærere, socialrådgivere, bankansatte, prostituerede og mange andre faggrupper. PTSD kan ramme både børn og voksne. Her ingen aldersgrænser eller sociale skel. PTSD kan også opstå på baggrund af trafikuheld, vold, overgreb, naturkatastrofer, dødsfald i familien, fødsler m.m.

 

Køn og PTSD

Kvinder har større risiko for at udvikle PTSD end mænd. Kvinder, der har været udsat for traumatiske begivenheder, er mere end 4 gange så tilbøjelige til at udvikle PTSD, som mænd er. Kvinder har også en større tendens til at udvikle en mere kronisk form for PTSD.

 

Kønsrelaterede symptomer

Mænd og kvinder bliver udsat for forskellige former for traumatiske oplevelser, og deres symptomer er derfor også tit forskellige. Der er hyppigt klager over symptomer i den del af kroppen, som i tilfælde af fysisk vold har været udsat for traumet.

Mange kvindelige flygtninge har været udsat for traumatiske oplevelser af seksuel karakter og kan have problemer i form af seksuel dysfunktion, muskulære problemer, kroniske smerter og funktionelle forstyrrelser. Især voldtægtsofre fortæller om symptomer i form af kroniske smerter i bækkenet, hovedpine, mave- og tarmforstyrrelser og menstruationsproblemer.

Flere kvindelige flygtninge har været udsat for en serie af traumatiske begivenheder – både i deres hjemland, i flygtningelejre, i asylcentre og i deres nye hjemland. Derfor er deres symptomer ikke forårsaget af en enkelt begivenhed men af flere.

 

Lidt statistik.

I 2010 var Posttraumatisk belastningsreaktion den diagnose flest af de nye førtidspensionister med psykiske lidelser som tilkendelsesårsag faldt ind under. PTSD-ramte udgjorde 18 % af denne gruppe svarende til en tilgang af 1400 nye førtidspensionister i 2010..

5 % af mænd og 10 % af kvinder vil i deres levetid udvikle ptsd (livstidsprævalens). Heraf udvikler omkring 33 % kronisk PTSD. Yderligere 33 % vil for resten af livet være plaget af enkelte PTSD-symptomer.

mænd: 2.732.020 (DK's befolkning). Her vil 136.601 udvikle ptsd.
kvinder: 2.779.431(DK's befolkning). Her vil 138.971 udvikle ptsd.

Ialt rammes altså 275.572 personer af PTSD i deres levetid.
Heraf udvikler 90.939 personer kronisk PTSD.

Dette tal dækker over gennemsnitsdanskeren. Men med et relativt stort antal flygtninge og danske soldater der deltager i direkte kamphandlinger, så vil tallet blive tilsvarende højere.

Da PTSD i høj grad også påvirker de pårørende vil antallet af personer der i deres levetid bliver berørt af PTSD være 826.716 - 1.377.860 personer, hvis man sætter de pårørendes antal til 2-4 personer pr. PTSD-ramt.

Ved kronisk PTSD vil 272.817 - 454.6950 blive berørt i deres levetid.

Det antages at der til enhver tid er ca. 1-2% af befolkningen (prævalens), der lider af ptsd. Det vil sige at der til enhver tid er mellem ca. 55.000 og 110.000 personer i Danmark der lider af ptsd.

Og disse tal er altså kun for Danmark ......

 

Risikoen for at udvikle ptsd indenfor andre fag- og "traume"grupper:

  • Arbejdsulykker - 3%
  • Naturkatastrofer – 5-30 %
  • Brandsårsofre – 20 – 40 %
  • Krigsveteraner – 15-20 %
  • Krigsfanger – 50 – 70 %
  • Flygtninge – 10 – 80 % (DK 34 %)

Seneste opdatering

Tirsdag, 01 maj 2012
.