Offentlige Tilbud

Skribent: Frank Henriksen Redaktion: PTSD forum

Oversigt over de behandlings- og støttemuligheder der findes i det offentlige regi.

Det kan være ganske uoverskueligt at finde rundt i de behandlingstilbud den enkelte ptsd-ramte eller dennes pårørende har ret til. Mange gange er man ganske enkelt nødt til at spørge ind til det flere forskellige steder, da denne viden som regel ikke er tilgængelig et enkelt sted. Ligesom tilbuddene kan variere fra komune til kommune, fra region til region og så også være afhængig af éns alder, etniske oprindelse, fag, og selve baggrunden for ptsd'en.

Det forsøges her at skabe et overblik over nogle af de muligheder der findes. Der kan sagtens være yderligere muligheder end dem, der nævnt her. Ligesom det er umuligt at give en detaljeret beskrivelse af de forskellige tilbud, da disse varierer meget.
Udover nedenstående tilbud er der en masse specialiserede tilbud, som fx. NADA, mindfulness m.m. Men der er desværre stor forskel på hvilken kommune man tilhører og hvilke tilbud man dermed kan få tilbudt. Så kan kun opfordre til at man selv er lidt oppe på mærkerne og spørge sig frem, for ingen skal finde sig i at have det dårligt. Får man nej til noget første gang. Så spørg igen eller spørg en anden, for det er desværre ikke altid sådan at én ansat ved det hele....

 

 • Angstklinikker

  Der findes angstklikker i de fleste kommuner eller regioner. Disse er for de flestes vedkommende specialiseret i angst- og tvangslidelser. Men til trods for at ptsd er kategoriseret som en angstlidelse, så falder dette uden for mange klinikkers kompetenceområde. Men nogle har gode erfaringer og de nødvendige kompetencer til at behandle ptsd.

  Du henvises til angstklinikken via din egen læge eller en speciallæge. Har den angstklinik du er tilknyttet ikke den fornødne kompetence, kan de viderehenvise dig til en anden angstklinik.

 • Egen praktiserende læge

  Hos din egen praktiserende læge er der mange gange mulighed for støttende samtaler ligesom vedkommende har mulighed for at ordinere nødvendig medicin, evt. efter samråd med en psykiater.
  Men din egen læge har måske også et overblik over nogle af de tilbud der kan være interessante for dig, ligesom det i mange tilfælde er vedkommende der skal stå for en henvisning til den rette behandling.
  Men vær opmærksom på at lægen ikke kan være specialist på alle områder og derfor måske ikke umiddelbart har den fornødne viden om de behandlingstilbud du kan drage nytte af. Vær derfor selv opsøgende og drøft evt. mulighederne med din læge.

 • Fysioterapi

  Mange kommuner tilbyder psykiatrisk fysioterapi. I Fysioterapien arbejdes dermed udgangspunkt i kroppen. Når patienten begynder, får vedkommende lavet en ressourceorienteret kropsundersøgelse, som bliver udgangspunkt for den fysioterapeutiske behandling. Sammen udarbejdes derefter målene for behandlingen.

  Et mål kunne være at få en større forståelse af kroppen og dens signaler ved at blive bedre til at mærke den.

  Der arbejdes med forskellige øvelser og aktiviteter inden for psykiatrisk fysioterapi. Det kan f.eks. dreje sig om at styrke evnen til at stå på sine ben samt at blive mere bevidst om sin egen krop.

  Behandlingen foregår som regel individuelt og kan videreføres i et gruppeforløb.

  Læs om et forløb med fysioterapi her.

 • Hjælp til børn

  Der findes også specielle pårørendegrupper der henvender sig til børn. Børn kan nemt komme til at føle sig helt alene med deres problemstillinger og her kan en pårørendegruppe være en stor hjælp.

 • Hjælpemidler

  Du har mulighed for at søge kommunen om forskellige hjælpemidler.

  Der er flere ptsd-ramte der fx. har haft stor gavn af en kugledyne.

  Mange PTSD-ramte har det meget svært ved mange eller høje lyde. Her kan et personligt tilpasset høreværn være løsningen og afhjælpe rigtigt mange problemer. Du kan se eksempler her

  Læs mere her: Lov om Social Service (hjælpemidler)

 • Pårørendegrupper

  Mange steder kan man deltage i pårørendegrupper. Disse kan være arrangeret af distrikts- eller socialpsykiatrien eller andre. Man vil som regel kunne få information om disse på den lokale Psyk Info.

  En pårørendegruppe kan være en stor aflastning for en pårørende til en ptsd-ramt. Her kan den pårørende finde et frirum og drøfte evt. problemstillinger med ligestillede.

  Der er også adskillige foreninger der arrangerer pårørendegrupper. Fx. Sind , ptsdforeningen og Landsforeningen for bedre Psykiatri.

 • Psykiater

  En psykiater er en læge med en videre uddannelse i psykiatri, og de kan kombinere en medicinsk behandling med samtaleterapi. Det er gratis at gå til en psykiater, hvis du er henvist af din egen læge.

  Dine egen praktiserende læge kan henvise dig til en psykiater eller psykiatrisk behandling. Det kan være med henblik på både indlæggelse, indivuelle samtaler og medicinering. Henvisningen kan ske til både privatpraktiserende speciallæger/psykiatere eller speciallæger/psykiatere i offentlig regi.

  Distriktspsykiatrien

  Distriktspsykiatrien er for dig, der har en psykisk lidelse og har behov for psykiatrisk behandling, men ikke behøver at blive indlagt.

  I modsætning til de psykiatriske sygehuse eller afdelinger har distriktspsykiatrien ikke muligheder for, at du kan overnatte eller bo der. Det er et behandlingstilbud, der normalt kun eksisterer i dagtimerne. Der findes distriktspsykiatriske ordninger i alle regioner.

  Psykiatriske sygehuse

  Psykiatrisk behandling er en del af sygehusvæsenets almindelige behandlingstilbud. Det kan være en afdeling på et sygehus eller et selvstændigt hospital og der findes både lukkede og åbne afdelinger.

  Det kræver henvisning fra egen læge eller speciallæge for at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling.

  Behandlingsret

  Den udvidede behandlingsret for voksne psykisk syge er en ret til at påbegynde behandling inden for to måneder.
  For voksne psykisk syge betyder det, at patienter, der på baggrund af en henvisning fra en praktiserende læge eller en speciallæge vurderes at have behov for hospitalsbehandling, har ret til behandling på et privat behandlingssted.
  Det gælder dog kun, hvis ikke et offentligt psykiatrisk center kan tilbyde behandling inden for to måneder fra den dag, patienten er blevet henvist til behandling.
  Det er gratis at blive behandlet efter den udvidede behandlingsret, hvis henvisningen kommer fra et offentligt psykiatrisk center.

 • Psykolog

  Psykologer bruger først og fremmest samtalen som terapi. De har en lang specialistuddannelse, men er ikke uddannede læger, og må derfor ikke ordinere medicin.


  Offentligt

  Med en henvisning fra din læge kan du få tilskud til psykologhjælp.
  Så betaler du selv 372,00 kr. for første konsultation og 310,00 kr. for følgende konsultationer.
  Det kræver dog, at du tilhører en af de tilskudsberettigede personkredse.
  Visse kommuner giver hel eller delvis dækning for udgiften til psykolog.
  Reglerne er forskellige fra kommune til kommune.


  Privat

  Via private sundhedsforsikringer og nogle fagforeninger er der også mulighed for hel eller delvis dækning af psykologisk behandling.  
  Læs mere om private tilskudsordninger

 • Støtte- kontaktperson

  Ifølge Servicelovens § 99 skal kommunen skal sørge for tilbud om en støtte- kontaktperson til personer med sindslidelser.

  Formålet med støtte- og kontaktpersonordningerne er at styrke brugerens mulighed for at opnå og bevare kontakt til omverdenen ud fra egne ønsker og behov og dermed gøre ham eller hende i stand til at benytte allerede etablerede tilbud.

  Målgruppen for støtte- og kontaktpersonordningen er de mest socialt udsatte og isolerede sindslidende i alderen 18-64,  som normalt ikke gør brug af , eller kan gøre brug af allerede eksisterende tilbud.

  Støtte- kontaktpersoner kan fx. være tidligere psykiatriske sygeplejersker eller andre med en relevant uddannelsesmæssig baggrund. Ordningen fungerer via hjemmebesøg med et nærmere aftalt interval, fx. 1-2 gange om måneden.

  Lov om social service § 99

 • Traumeklinikker, CETT og RCT m.fl.

  Der findes en række klinikker og centre over hele landet med special i behandling og rehabilitering af torturoverlevere og andre traumatiserede flygtninge. Fælles for mange af disse klinikker er at de benyter sig af en bred palette af behandlinger og støtte. Det kan være både medicin, terapi, fysioterapi samt social støtte m.m. Ligeledes er der som udgangspunkt altid adgang til tolkebistand.

  Disse klinikker er kun for en specifik målgruppe, nemlig traumatiserede flygtninge eller torturoverlevere.

  Enkelte klinikker er dog ved at åbne lidt op overfor definitionen af deres målgruppe. Således kan man måske komme i betragtning såfremt man blot har pådraget sig ptsd i udlandet. Det betyder at der på den måde åbnes en mulighed for soldater, nødhjælpsarbejdere og andre udstationerede at komme i behandling.

 • Veterancentre m.m.

  Veterancentre

  Der arbejdes på at oprette flere veterancentre, der skal hjælpe veteraner og deres pårørende.

  Indtil da arrangeres psykologstøtte m.m. af Institut for Militærpsykologi, hvor man kan henvende sig både som veteran og som pårørende til en veteran.

  Der er nu åbnet op for at veteraner kan behandles på samme vilkår som traumatiserede flygtninge. Dette betyder at flere af disse traumecentre nu tilbyder behandling til veteraner også. Dette gælder fx. CETT og Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri. Der er sikkert også andre steder, men du kan evt. forhøre dig de pågældende steder, så kan de sikkert hjælpe dig videre.

  I Region Hovedstaden findes Danmarks eneste militærpsykiatriske center, som hører under Krise- og Katastrofepsykiatrisk Center.

  Alle soldater, både tidligere og nuværende har dog ret til behandling samme steder og på samme vilkår som "almindelige borgere".

  Se mere om Forsvarets psykologer her.


Seneste opdatering

Torsdag, 22 marts 2012
.