Symptomer

Skribent: Frank Henriksen Redaktion: PTSD forum

Symptomerne på PTSD kan umiddelbart forveksles med både stress, depression og udbrændthed. Det er derfor vigtigt med professionel hjælp for at fastsætte en korrekt diagnose, da behandlingen ikke er den samme.

Du kan have enkelte eller flere af nedenståendestående symptomer

genoplevelse af den katastrofale hændelse i form af mareridt og påtrængende minder (flashback).

manglende evne til at huske større eller mindre dele af traumet og en stærk trang til at undgå alt som minder om traumet.

mindsket interesse for ting som man tidligere var engageret i og mindsket evne til at føle kærlighed og nærhed til andre mennesker .

mindsket interesse for egen person og ofte ligegyldighed over for omverdenen .

søvnproblemer, aggressioner, irritation, vredesudbrud, koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, mistænksomhed, angst, nervøsitet og tilbøjelighed til at fare sammen.

hyperårvågenhed, rastløshed.

hjælpeløshed, isolering og fysiske smerter.

Forvekslingsmuligheder

PTSD har sammenfaldende symptomer med enkelte andre lidelser eller psykiske "tilstande" og kan derfor forveksles med disse.

Det er især stress, depression og udbrændthed. Psykiatere og psykologer bruger en bred vifte af test for at fastslå den endelige diagnose. Men der er da også en række symptomer som er særegne for ptsd i forhold til fx de 3 nævnte lidelser.

Særegne symptomer ved ptsd i forhold til de øvrige lidelser er fx

Flashbacks - genoplevelse af den katastrofale hændelse i form af mareridt og påtrængende minder.

Øget vagtsomhed - Er i konstant alarmberedskab og på vagt overfor andre mennesker, lyde m.m.

Undgåelsesadfærd - Undgår alt hvad der har den mindste lighed med det udløsende traume.

Komorbide lidelser.

En stor del af de ptsd-ramte har såkaldte komorbide lidelser. Dvs.diagnoser udover ptsd'en. Såsom angst, depression, personlighedsændring m.m.

Udover ovennævnte psykiske symptomer kan PTSD forårsage udviklingen af en lang række fysiske lidelser, herunder nedsat immunforsvar. Det kan eksempelvis være hudirritation, eksem, hovedpine/migræne, mavesmerter/mavesår, respirationproblemer, muskelspændinger, ledsmerter, hjertebanken/hjerte-karsygdomme, svedeture, nedsat potens m.v.

Læs mere om komorbiditet her.

Forløb

Symptomerne på PTSD viser sig normalt inden for de første 3 måneder efter hændelsen. I denne fase kan man bruge diagnosen ASD (Acut Stress Disorder). Denne diagnose har samme symptomer som PTSD og opstår på samme baggrund mht. til traumatiske påvirkninger. Det er af afgørende betydning at man i denne periode som strækker sig over det første måned efter den traumatiske påvirkning, får stillet diagnose ASD og får afklaret et evt. behandlingsbehov.

I nogle tilfælde kan der dog gå flere år, før symptomerne viser sig. Det kan ske, at PTSD først bryder igennem, når personen møder yderligere belastninger - eksempelvis i forbindelse med tilpasningen til et nyt land.Graden og varigheden af symptomer varierer fra person til person. Nogle bliver velfungerende inden for 6 måneder, mens andre har symptomer meget længere. Lidelsen kan være kronisk. Ved kronisk PTSD har man perioder med kraftigere symptomer efterfulgt af en periode, hvor lidelsen mildnes. Symptomerne kan for nogle være alvorlige og konstante i lang tid. Et kronisk forløb kan føre til en vedvarende personlighedsændring (F 62.0).

Som regel vil 1/3 være symptomfri efter en periode, 1/3 vil have få men måske livslange ptsd-symptomer og endelig vil den sidste 1/3 udvikle kronisk ptsd. Generelt kan man sige at jo længere tid, der går inden man får kvalificeret behandling jo større er risikoen desværre for at ende blandt de sidste 2/3.

Læs mere om efterreaktioner her.

PTSD har både fysiske og psykiske konsekvenser og er kategoriseret som en angstlidelse, hvor kroppen reagerer ved, konstant at være i forhøjet alarmberedskab – opfattelsen af, at der hele tiden er fare på færde. PTSD medfører identitetsproblemer og giver typisk anledning til problemer med at håndtere mellemmenneskelige relationer

PTSD medfører alvorlige biologiske ændringer i hjernen og symptomerne komplicerer ofte behandlingen. Der opstår således ofte såkaldte komorbide lidelser som depression, angst, misbrug, andre personlighedsforstyrrelser m.v.

.

PTSD har indflydelse på både følelser og tænkning hos den ramte og det kan være særdeles svært, at være pårørende. PTSD påvirker hele den ramtes livsudfoldelse og følgevirkningerne er ofte mange: Tab af ægteskab, venner, helbred, ære, livsengagement, selvtillid, følelse af selvværd, kontinuitet og fornemmelsen af et sammenhængende og ikke fragmenteret selv.

Nogle opdager det selv, mens andre får det at vide gennem deres familie, venner eller kolleger. Nogle får diagnosen stillet af fagpersoner, mens andre aldrig opdager de har PTSD..

Ubehandlet PTSD har mange konsekvenser og kan medføre symptomer med øget angst, varige personlighedsændringer, isolationtendens m.v. Deraf følger ensomhed, tab af arbejdsevne, følelsen af total social isolation og omverdenes manglende accept. Men desværre er behandling ikke altid ensbetydende med helbredelse.

Læs mere om psykiske efterreaktioner.

Seneste opdatering

Onsdag, 21 marts 2012
.